Vrijwaringsclausule

De deelnemer(s) is/zijn zich bewust van het feit dat de deelneming aan de Rabo Midnight Walk (hierna te noemen RMW) voor hem/haar als voor derden,alsmede voor zijn/haar goederen en of derden risicos voor schade, letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen inhoudt. De deelnemer(s) neemt/nemen deze risico”s uitdrukkelijk voor zijn/haar rekening. RMW, haar organisatoren, sponsoren en hun medewerkers, bestuursleden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemer(s) ivm de deelname aan de MW lijdt/lijden, tenzij die schade onomstotelijk te wijten is aan opzet of grove schuld tijdens de RMW. De deelnemer(s) verklaart/verklaren dat hij/zij de RMW noch de hierboven genoemde personen en of instanties aansprakelijk zal/zullen stellen of houden en vrijwaren voor enige door hem of haar geleden schade, materieel of immaterieel, letselschade hieronder inbegrepen.

Netto opbrengst van de Midnightwalk €14.500,-

Op 9 september 2017 vond de 9e editie van de Midnightwalk plaats en ondanks de weersdreiging liepen ruim 1.400...

» Lees verder

Impressies Midnightwalk 2017

Er zijn weer vele impressies opgedaan voor en door wandelaars en artiesten. Wilt u nog een keer nagenieten van de...

» Lees verder

Wie is Stichting Midnightwalk?

Als initiator van de Midnightwalk zet Rotary Club Assen Noord zich elk jaar belangeloos in voor dit mooie evenement....

» Lees verder