Aanvraag voor bijdrage van de Midnightwalk

AANVRAAG VOOR EEN BIJDRAGE VAN DE MIDNIGHTWALK ASSEN

De Stichting Midnightwalk Assen is opgericht vanuit de Rotaryclub Assen-Noord en heeft tot doel het

organiseren van nachtelijke wandeltochten door de binnenstad van Assen en aangrenzend gebied.

De opbrengst wordt ter beschikking gesteld aan een goed doel.

VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR EEN BIJDRAGE

– De aanvrager vertegenwoordigt een vereniging of stichting, gevestigd in de regio Assen en is

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

– Het initiatief is gericht op het versterken van het maatschappelijke, sociale en/of culturele

leven in de lokale gemeenschap, met de bedoeling mensen een steuntje in de rug te geven.

– Er is geen sprake van commerciële doelstellingen of winstoogmerk.

– Het initiatief heeft geen politiek of religieus karakter.

– Het initiatief mag geen maatschappelijk discutabele organisatie of conflictgevoelige

doelstelling betreffen, ter beoordeling van de stichting Midnightwalk.

– Er wordt geen bijdrage verstrekt aan individuele personen, een reünie of uitstapjes en

evenmin aan activiteiten die reeds gerealiseerd zijn.

– Aanvragen gericht op fondsenwerving voor een andere activiteit komen niet in aanmerking.

– Het bestuur van de Stichting Midnightwalk Assen behoudt zich het recht voor om tussentijds

de toegezegde bijdrage schriftelijk en met redenen omkleed te annuleren.

– De aanvraag dient vergezeld te gaan van een kopie van de inschrijving bij de Kamer van

Koophandel waaruit de huidige bestuurssamenstelling blijkt en een kopie van de statuten.

Daarnaast wordt een duidelijke presentatie en begroting meegestuurd.

Wij verzoeken u het aanvraagformulier volledig in te vullen:

Aanvraag

Gegevens aanvrager

Max. bestandsgrootte: 2 MB.

Aldus naar waarheid ingevuld

Stichting Midnightwalk wenst u een een heel goed (wandel)jaar!

Het jaar is nog maar net begonnen of wij kijken al weer uit naar de Midnightwalk in september. Dit jaar vindt de...

» Lees verder

Opbrengst €25.500, 2000 deelnemers!

De 15e editie van de Midnightwalk was met een opbrengst van € 25.500 en 2000 deelnemers een groot succes! De route...

» Lees verder

Nog even dit….

Vrijdagavond is het echt weer zover. Perfect wandelweer wordt verwacht. Pak deze kans en meld je...

» Lees verder