Vrijwaringsclausule

De deelnemer(s) is/zijn zich bewust van het feit dat de deelneming aan de Rabo Midnight Walk (hierna te noemen RMW) voor hem/haar als voor derden,alsmede voor zijn/haar goederen en of derden risicos voor schade, letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen inhoudt. De deelnemer(s) neemt/nemen deze risico”s uitdrukkelijk voor zijn/haar rekening. RMW, haar organisatoren, sponsoren en hun medewerkers, bestuursleden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemer(s) ivm de deelname aan de MW lijdt/lijden, tenzij die schade onomstotelijk te wijten is aan opzet of grove schuld tijdens de RMW. De deelnemer(s) verklaart/verklaren dat hij/zij de RMW noch de hierboven genoemde personen en of instanties aansprakelijk zal/zullen stellen of houden en vrijwaren voor enige door hem of haar geleden schade, materieel of immaterieel, letselschade hieronder inbegrepen.

 

De Midnightwalk en uw gegevens

De Midnightwalk verzamelt gegevens van deelnemers en organisaties. Daarom is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

De website

Er is een website. https://www.midnightwalk.nl/. Deze website maakt geen gebruik van cookies en legt geen privacy gevoelige gegevens vast. We bieden iedereen wel informatie over het evenement en de sponsors.

Inschrijfformulier

Om deel te nemen, vult u een inschrijfformulier in. We werken daartoe samen met IWAN.nl uit Rijen waarmee wij een Verwerkersovereenkomst hebben afgesloten inzake de geheimhouding en verwerking van persoonsgegevens. Uw gegevens komen op een beveiligde inschrijfbeheerpagina.

De Midnightwalk verzamelt de gegevens van de deelnemers om:

  • Aantallen inschrijvingen en deelname te registreren
  • De inschrijfkosten te innen
  • De leeftijd van de deelnemers te weten
  • Adresgegevens en e mail: om nieuws over de MNW te sturen

 

Gegevens informatie

Gezien de eisen Algemene verordening gegevensbescherming informeren we u graag over het volgende:

  1. De gegevens van het inschrijfformulier worden gebruikt om uw deelname definitief te maken en te registreren. Persoonlijke gegevens (naam, adres, geboortedatum, telefoon, email en bankrekeningnummer) worden niet gedeeld met anderen / derden).
  2. Deze gegevens worden gebruikt om u te attenderen op en uit te nodigen voor de Midnightwalk. Indien u niet meer prijs stelt op deze uitnodiging, dan kunt u ons verzoeken om u uit te schrijven. Zie het adres hiervoor onder punt 3.
  3. Wilt u weten welke gegevens we van u hebben of heeft u een klacht, dan kunt u contact zoeken via de contactpagina. We nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.
  4. De Midnightwalk is een openbaar evenement. Er worden beelden gemaakt. De Midnightwalk is niet verantwoordelijk voor herkenning op beelden. Op de website van de MNW worden ook beelden vertoond om anderen te inspireren.

Stichting Midnightwalk wenst u een een heel goed (wandel)jaar!

Het jaar is nog maar net begonnen of wij kijken al weer uit naar de Midnightwalk in september. Dit jaar vindt de...

» Lees verder

Opbrengst €25.500, 2000 deelnemers!

De 15e editie van de Midnightwalk was met een opbrengst van € 25.500 en 2000 deelnemers een groot succes! De route...

» Lees verder

Nog even dit….

Vrijdagavond is het echt weer zover. Perfect wandelweer wordt verwacht. Pak deze kans en meld je...

» Lees verder