Nieuws

14 september 2016

Ingezonden brief Midnightwalk 2016

Een avondje wandelen in Assen heet op deze mooie zomerse septemberavond 
Midnightwalk. Het is druk bij de Nieuwe Kolk waar we onze startbewijzen op moeten 
halen. We krijgen geen stempelkaart maar een staaf die licht geeft als je deze enkele malen buigt. Je kunt deze staaf aan elkaar lassen tot een rond geheel en dan om je
 nek hangen.

Op het podium verschijnen mensen van de organisatie te weten Rotary 
Assen Noord. Ook het bestuur en vrijwilligers van het goede doel, de stichting Leergeld, 
worden op het podium uitgenodigd.

Dan wordt de opbrengst van deze wandeling 
bekend gemaakt: meer dan 15.000 euro. Applaus van de deelnemers.

Hierna klinkt het startschot dat City Manager Ronald Obbes zal geven, maar hier ging iets mis in de regie;
 voordat hij op de rode knop drukte ging de knal al af. De tocht dwars door Assen was er een van ongekende schoonheid.

Muziek en cabaret veraangenaamden onze wandeling. Bij het Wilhelmina ziekenhuis stond een stand-in van Koningin Wilhelmina 
die niet zwaaide maar wuifde naar het wandelende publiek. Op de parkeerplaats kregen we een injectiespuit met geperst fruit en iets verder werden we verrast door een
 blaasorkest. We gingen nu richting Assen-Oost, waar we dwars door de Adventskerk
 liepen waar zes ballerina’s een goddelijke voorstelling gaven. Ook kregen we daar water en een snoepje.

Bij de oude bibliotheek was het erg goed voor elkaar. We liepen door de hippe kringloopwinkel en konden veel informatie krijgen over het gebruik van dit gebouw voor mensen die moeilijk plaatsbaar zijn in onze maatschappij. Door een speeltuin en clubhuis kwamen we in het winkelcentrum Vredeveld. Eerst werden we verwelkomt op het Terra college waar een band speelde, de tap open was en er nootjes 
op de tafels stonden. Even een rustpunt om gebruik te maken van het toilet en even 
met andere wandelaars van gedachten te wisselen. Door het winkelcentrum wandelend 
werden ons een flesje water, een snoepje met ballpoint, koek van Pots en tenslotte bitterballen aangeboden.

Nu belanden we echt in donker Assen-Oost maar door de 
duidelijke bewegwijzering en de alom aanwezige vrijwilligers vonden we onze weg. 
Bij een podium met zangers van RTV Drenthe die allen met lichtjes in het haar zongen, 
verlieten we Assen-Oost. Na het spoor werden we de tuin bij Overcingel ingeleidt.
 Hier begon het mooiste deel van de route dwars door het park met aan weerszijden van de te belopen paden stonden kaarsen, echt schitterend.

Op het eind werden we verrast door opera zangeressen nadat we langs een verlichte vijver waren gewandeld.
 Als besluit ontvingen we het Midnightwalk insigne op het eind.

De terrassen zaten op deze mooie zomeravond/nacht mudvol van de Koppelpaarden tot Zusjes de Boer. Het was een prachtige avond in onze provinciehoofdstad en met een positief gevoel fietsten 
we dan ook terug naar Nijlande. Hier namen we nog een drankje als afsluiting, met dank 
aan Leergeld; wij wisten niet dat er zo iets moois als de Midnightwalk bestond en zo
dichtbij.

De heer Koopman Nijlande